logo elf
logo PK
e-Learning Framework PK
Wersja do wydruku
Wiki


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

B

Obraz Tomasik Radosław
Tomasik Radosław w dniu piątek, 4 grudzień 2009, 13:12 napisał(a)
 

Blended learning (nauczanie komplementarne) łączy nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer. Jest to połączenie dwóch różnych środowisk nauczania, i zestawienie ich w taki sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, jak również by uczyć się w sposób jak najbardziej wydajny.

Istnieją pewne zagadnienia, które będą lepiej wytłumaczone podczas nauczania bezpośredniego, niż przez instrukcje wydawane przez komputer, i na odwrót. Najważniejsze jest by odnaleźć korzyści, jakie płyną z poszczególnych sposobów nauczania i strategicznie je połączyć. Istotne jest również, by określić cele nauczania, które następnie pokażą najlepsze połączenie albo zestawienie tych dwóch środowisk.

Blended learning rozszerza możliwości, jakość i ilość reakcji człowieka w warunkach instruktażowych. Ta metoda nauczania daje uczniom możliwość „by być razem i oddzielnie”. Dzięki korzyściom, jakie płyną z nauki przez Internet, uczniowie mogą komunikować się ze sobą niezależnie od czasu i miejsca. Blended learning zapewnia „dobrą” mieszankę technologii i interakcji, które będą skutkowały doświadczeniami takimi jak: wsparcie grupy, czy konstruktywna krytyka. Są one szczególnie ważne z uwagi na głęboki wpływ, jaki mogą mieć na nauczanie na odległość.

Rola nauczyciela 
Nauczyciel może połączyć dwie lub więcej metod przekazywania poleceń. Typowym przykładem wydawania poleceń w blended learning jest połączenie przekazywania materiałów przez Internet i zajęć prowadzonych bezpośrednio przez nauczyciela. Nauczyciel może rozpocząć zajęcia od dobrze skonstruowanej lekcji wprowadzającej podczas spotkania bezpośredniego, a następnie kontynuować zajęcia, zamieszczając materiały w sieci. Termin blended learning może się odnosić również do połączenia, e-learning z Learning Menagement System, poprzez fizyczne użycie komputerów podczas zajęć w klasie i poleceń wydawanych bezpośrednio przez nauczyciela. Zalecane jest kierowanie grupą na samym początku nauki e-learning, by z czasem, gdy uczniowie zyskają doświadczenie, zmniejszać kontrolę.

 Współczesne użycie terminu 
Z obecnym rozpowszechnieniem zaawansowanej techniki w wielu krajach, pojęcie, blended learning odnosi się najczęściej do wykorzystywania materiałów dydaktycznych, łączących metodę e-learning (elektroniczną) lub m-learning (przenośną) z innymi tradycyjnymi sposobami nauczania. Niektórzy twierdzą, że kluczowymi elementami blended learning mogą też być e-mentoring lub e-tutoring. Elementy te zazwyczaj łączą naukę poprzez używanie systemów elektronicznych z pomocą nauczycieli, jednakże wkład e-mentors czy e-tutors niekoniecznie musi być tylko z zakresu e-learning. E-mentoring albo e-tutoring mogą być również prowadzone jako część indywidualna „stand alone” („un-blended”) takich zajęć jak e-tutoring, albo e-mentoring.

Naukowcy Heinze oraz Procter zdefiniowali następująco definicję blended learning w szkolnictwie wyższym:

Blended learning to metoda ułatwiająca naukę poprzez efektywne połączenie różnych sposobów przekazu, modeli nauczania i stylów uczenia się, które opierają się na przejrzystej komunikacji między wszystkimi uczestnikami danego kursu.

Niektóre zalety blended learning to np.: wydajnośc zarówno dla instytucji jak i dla uczącego się, dostęp do edukacji wyższej, oraz elastyczność w układaniu rozkładu zajęć. A wady to, np.: dostęp do komputera i Internetu, ograniczona znajomość technologii, umiejętność uczenia się, problemy wynikające z uczęszczania do „normalnej”, fizycznej instytucji edukacyjnej.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy naukowcy mówią też o „nauczaniu hybrydowym”, (co raczej spotkamy w źródłach amerykańskich) lub o „nauczaniu mieszanym”. Niemniej jednak, wszystkie z tych pojęć odnoszą się w gruncie rzeczy do połączenia narzędzi i technik stosowanych w e-learningu.

 Systemy i projekty nauczania komplementarnego 
Program Unii Europejskiej „Sokrates” obecnie finansuje udoskonalanie kursów nauczania komplementarnego w dziewięciu mniej popularnych językach europejskich. Projekty rozwoju takie jak: Tool for Online and Offline Language Learning TOOL są koordynowane przez EuroEd Foundation, Iasi, Rumunię i Autonomous Learning ALL projekt mający na celu stworzenie kursów z nauczania komplementarnego w 4 językach: rumuńskim, bułgarskim, tureckim i litewskim dla osób, które rozpoczęły już naukę jednego z tych języków koordynowany przez CNAI, Pampelunę i Hiszpanię. Każdy projekt udoskonala programy nauczania komplementarnego na poziomie A2 'Waystage' level(podstawowej znajomości języka: podstawowa gramatyka, słownictwo, umiejętność tworzenia i rozumienia elementarnych dialogów, tekstów i wypowiedzi) zgodnie z opisami umiejętności językowych, które zostały zdefiniowane przez CEFR (Common European Framework of Reference; Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Kursy dostępne w następujących językach w programie ALL: Rumuński, Turecki, Litewski, Bułgarski. Kursy dostępne w następujących językach w programie TOOL: Słoweński, Holenderski, Węgierski, Estoński i Maltański. Rozwój następuje na dużą skalę. Pierwsze kursy nauczania komplementarnego dostępne w tych językach pokazują rozwój i popularyzację nowoczesnych metod komunikacyjnych w nauczaniu tych języków.

Kursy są ulepszane przez zespół ds. rozwoju, który składa się z kilku instytucji partnerskich z każdego kraju. W skład tych instytucji wchodzą prywatne i publiczne uniwersytety, prywatne instytucje związane z nauczaniem oraz specjaliści ds konsultacji. Poza działem edukacji nauczanie komplementarne jest również wykorzystywane w prywatnych firmach, z powodu niskich kosztów w porównaniu z kosztami nauczania tradycyjnego. Mimo to, nie ma dostępnych badań, które pokazują jasno minimalizację kosztów. Virtual College zaoferował jedną z pierwszych komercyjnych propozycji w tym sektorze, tworząc system nauczania komplementarnego NVQ (Narodowe Kwalifikacje Zawodowe – test sprawdzający kwalifikacje zawodowe) już w 1995. Willow to kolejna platforma do tworzenia kursów z nauczania komplementarnego. Nvolve: to podejście, które łączy technologie tradycyjne, Online i mobilne (metody nauczania z użyciem komputerów, palmtopów, internetu).

(źródło Wikipedia)