logo elf
logo PK
e-Learning Framework PK
RSS Wersja do wydruku
Słownik e-learningCurrently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Następne)
  Wszystkie

:

Blended learning (nauczanie komplementarne) łączy nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer. Jest to połączenie dwóch różnych środowisk nauczania, i zestawienie ich w taki sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, jak również by uczyć się w sposób jak najbardziej wydajny.

(źródło Wikipedia)

:

D-learning lub dLearning (ang. distance learning) – uczenie się na odległość. Charakteryzuje się ono odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna.

(źródło Wikipedia)

:
Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) (źródło Wikipedia)
:

M-learning (mobile learning) – uczenie się na odległość wymagające bezprzewodowej technologii, nowocześniejsza forma d-learningu.

(źródło Wikipedia)

:

Rapid e-learning – typ kursu e-learningowego wyszczególniany ze względu na kryterium czasowe jego trwania.

(źródło Wikipedia)

:

System e-learningowy - system, który ma na celu wspomagać proces e-learningu.

(źródło Wikipedia)

:

LCMS - Learning Content Management System - System Zarządzania Treścią Szkoleniową.

(źródło Wikipedia)

:

LCS - Life Communication System - System Zarządzania Komunikacją Synchroniczną

(źródło Wikipedia)

:

Academia Electronica - pierwsza polska wirtualna akademia skupiająca zainteresowanych tematyką Second Life działająca od października 2007 r.

(źródło Wikipedia)

:

Termin CALL jest akronimem, który znaczy Computer-Assisted Language Learning czyli nauka języków wspomagana komputerem.

(źródło Wikipedia)


Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Następne)
  Wszystkie