logo elf
logo PK

piątek, 3 grudzień 2021, 16:51

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

X

:

XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) - uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

(źródło Wikipedia)