logo elf
logo PK

piątek, 3 grudzień 2021, 15:21

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

U

:

Unschooling - forma edukacji, w której uczenie się opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i celach ucznia.

(źródło Wikipedia)

:

URL (ang. Uniform Resource Locator) oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.

(źródło Wikipedia)