logo elf
logo PK

Ocena maksymalna

Wszystkie oceny dostosowane są proporcjonalnie do ustalonej przez Ciebie oceny maksymalnej za dany quiz.

Przykładowo, możesz ustalić, że ocena maksymalna wynosi 20 ponieważ ocena za quiz stanowi 20% oceny za cały kurs.

Oznacza to, że nawet jeżeli quiz składa się z 10 pytań, za które można uzyskać łącznie 50 punktów, to wszystkie oceny zostaną proporcjonalnie przeskalowane w taki sposób, by maksymalna ocena za quiz wyniosła 20.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English