logo elf
logo PK
e-Learning Framework PK
RSS Wersja do wydruku
Słownik e-learningCurrently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Następne)
  Wszystkie

:

Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.

(źródło Wikipedia)

:

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – pakiet przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet oraz stron internetowych.

(źródło Wikipedia)

:
VLE (Virtual learning environment) - środowisko nauczania e-learningowego
:
MIS (Managed Informaton System) - system kontroli informacji
:
Managed Learning Environment - system kontroli środowiska e-learningowego. Połaczenie VLE oraz MIS.
:
WBT (Web Based Training) - typ szkolenia w którym materiały są dostarczone przez internet i dostępne przez przeglądarkę internetową (www)
:
Adaptive learning - nauczanie dające możliwość zmiany formy dostarczanej treści (możliwość wydrukowania materiałów kursu e-learningowego)
:

ADDIE - proces nauczania zakładający pięć etapów: analizę, projekt, budowę, implementację (wdrożenie) oraz ewaluację  (ocenę).

(źródło esee.eu)

:

Aplikacja - konkretny ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność element oprogramowania użytkowego, które jest podkategorią oprogramowania.

(źródło Wikipedia)

:

Downloadable Content (DLC) - produkt udostępniany ludziom poprzez Internet.

(źródło Wikipedia)


Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Następne)
  Wszystkie