logo elf
logo PK

sobota, 13 sierpień 2022, 05:43

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

V

:
VLE (Virtual learning environment) - środowisko nauczania e-learningowego