logo elf
logo PK

niedziela, 3 lipiec 2022, 23:54

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

S

:

Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy.

(źródło Wikipedia)

:

SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) to standard (specyfikacja) zapisu danych do e-learningu. Przedstawia sposób komunikacji pomiędzy klientem oraz serwerem.

(źródło Wikipedia)

:

Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie.

(źródło Wikipedia)

:

System e-learningowy - system, który ma na celu wspomagać proces e-learningu.

(źródło Wikipedia)