logo elf
logo PK

sobota, 2 lipiec 2022, 12:02

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

P

:

PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems.

(źródło Wikipedia)

:
Platforma e-learningowa jest połączeniem strony internetowej, programu komputerowego oraz bazy danych.
:
System PLATO był pierwszym uniwersalnym systemem wspomaganym komputerowo wykorzystywanym w nauczaniu, z którego powstał e-learning.
:

Post - wiadomość wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie.

(źródło Wikipedia)

:

Przeglądarka internetowa – program komputerowy, służący do pobierania i wyświetlania zawartości dokumentów z serwerów internetowych, a także odtwarzania plików multimedialnych (czasem za pomocą różnych wtyczek).

(źródło Wikipedia)