logo elf
logo PK

sobota, 13 sierpień 2022, 05:44

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

M

:

M-learning (mobile learning) – uczenie się na odległość wymagające bezprzewodowej technologii, nowocześniejsza forma d-learningu.

(źródło Wikipedia)

:
Managed Learning Environment - system kontroli środowiska e-learningowego. Połaczenie VLE oraz MIS.
:

Metadane – czyli „dane o danych”, ich przykładem są klasyczne katalogi biblioteczne. Przy pomocy metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony World Wide Web, a także dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe.

(źródło Wikipedia)

:
MIS (Managed Informaton System) - system kontroli informacji
:

Moderator – osoba oceniająca komentarze, a ogólnie wprowadzane treści na stronie WWW, kanale IRC, liście dyskusyjnej lub na forum i zazwyczaj posiadająca dostęp do narzędzi technicznych zarządzania treścią na poziomie wyższym niż zwykli uczestnicy (jak np. trwałe usuwanie) oraz kontami uczestników (jak np. blokowanie i/lub usuwanie kont).

(źródło Wikipedia)

:

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – pakiet przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet oraz stron internetowych.

(źródło Wikipedia)

:

MPEG (ang. Moving Picture Experts Group) - grupa robocza ISO/IEC zajmująca się rozwojem standardów kodowania audio i wideo, a także zatwierdzona przez ISO grupa powszechnie stosowanych formatów zapisu danych zawierających obraz i dźwięk.

(źródło Wikipedia)