logo elf
logo PK

sobota, 2 lipiec 2022, 12:14

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

L

:

Sieć lokalna (ang. Local Area Network stąd używany także w języku polskim skrótowiec LAN) (wewnętrzna sieć) – najmniej rozległa postać sieci komputerowej, większa jednak od sieci osobistej PAN (ang. Personal Area Network), zazwyczaj ogranicza się do jednego budynku (biura) lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu).

(źródło Wikipedia)

:

LCMS - Learning Content Management System - System Zarządzania Treścią Szkoleniową.

(źródło Wikipedia)

:
Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) (źródło Wikipedia)
:

LCS - Life Communication System - System Zarządzania Komunikacją Synchroniczną

(źródło Wikipedia)

:
Lurkowanie - bierna obserwacja tego co się dzieje online bez podejmowania jakichkolwiek działań.