logo elf
logo PK

sobota, 2 lipiec 2022, 10:56

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

I

:

Ikona w informatyce to niewielki obrazek widoczny na ekranie, stworzony aby symbolizować określony plik, folder, aplikację lub program i stanowić odsyłacz uruchamiający je.

(źródło Wikipedia)

:

Internet (ang. International - globalna, międzynarodowa; network - sieć, również spotykany zapis: łac. inter - między, ang. net - sieć; dosłownie międzysieć) – ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol).

(źródło Wikipedia)

:

IBT – akronim Internet Based Training. Rozwiązanie informatyczne w zakresie nauczania wspomaganego technologią internetową.

(źródło Wikipedia)

:

Intranet - sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji.

(źródło Wikipedia)