logo elf
logo PK

sobota, 13 sierpień 2022, 06:27

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik

F

:

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) - to zbiory "często zadawanych pytań" i odpowiedzi na nie, tworzone głównie po to, aby uwolnić się od ciągłego odpowiadania na stale powtarzające się i nudne (dla odpowiadającego) pytania.

(źródło Wikipedia)

:

flash - technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych

(źródło Wikipedia)

:

Forum dyskusyjne to przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej.

(źródło Wikipedia)

:

FTP (ang. File Transfer Protocol – Protokoł Transferu Plików) – protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP.

(źródło Wikipedia)