logo elf
logo PK

poniedziałek, 15 sierpień 2022, 04:31

Serwis: e-Learning Framework PK
Kurs: e-Learning Framework PK (elf.pk.edu.pl)
Słownik pojęć: Słownik
:

E–learning - nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

(źródło Wikipedia)

:

Computer-Aided Instructio lub Computer-Assisted Instruction - Nauczanie Wspomagane Komputerowo; systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i testy.

(źródło Wikipedia)

:

E-kształcenie to kształcenie odbywające się w środowisku całościowo zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej wszystkie najważniejsze funkcje i działania były wykonywalne przy pomocy elektronicznych narzędzi komunikacji, współpracy oraz zarządzania wiedzą.

(źródło Wikipedia)

:

IBT – akronim Internet Based Training. Rozwiązanie informatyczne w zakresie nauczania wspomaganego technologią internetową.

(źródło Wikipedia)

:

SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) to standard (specyfikacja) zapisu danych do e-learningu. Przedstawia sposób komunikacji pomiędzy klientem oraz serwerem.

(źródło Wikipedia)

:

Unschooling - forma edukacji, w której uczenie się opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i celach ucznia.

(źródło Wikipedia)

:
System PLATO był pierwszym uniwersalnym systemem wspomaganym komputerowo wykorzystywanym w nauczaniu, z którego powstał e-learning.
:
ELF PK - E-Learning  Framework Politechniki Krakowskiej. System nauczania e-learningowego oparty o oprogramowanie Moodle.
:
nauczanie asynchroniczne - proces edukacyjny w którym student i prowadzący nie muszą być w tym samym miejscu i czasie.
:
nauczanie synchroniczne - proces edukacyjny w którym student i prowadzący muszą być w tym samym miejscu i czasie.