logo elf
logo PK

Zadawanie dobrych pytań

Dobrym sposobem na to, aby pomóc komuś przemyśleć dany temat jest zadawanie pytań. Odpowiednie pytanie może skutecznie pomóc przedstawić posiadaną wiedzę, ocenić posiadane koncepcje, a także stworzyć nowe.

Zadawanie pytań mających na celu pomóc innym w procesie uczenia się nosi nazwę Metody sokratycznej, od jej twórcy Sokratesa, który żył w starożytnej Grecji.

Metoda sokratyczna wymaga bardzo uważnego słuchania osoby pytanej aby móc dobrze ocenić jej wypowiedĽ i sformułować pytanie, które będzie pomocne, konstruktywne i niekonfrontacyjne.

Oto przykłady takich pytań:

Pytania wyjaśniające

 • Co masz na myśli mówiąc ______?
 • O co przede wszystkim Ci chodzi?
 • Jak _____ odnosi się do _____?
 • Czy mógłbyś to sformułować inaczej?
 • Czy dobrze Cię zrozumiałem: masz na myśli _____ czy też _____?
 • Jak to się odnosi do naszego problemu/dyskusji/sprawy?
 • Joasiu, czy mogłabyś swoimi słowami podsumować to co powiedział Ryszard? ... Ryszard, czy to miałeś na myśli?
 • Czy mógłbyś podać mi przykład?
 • Czy _____ byłoby dobrym tego przykładem?

Pytania sprawdzające założenia

 • Co zakładasz mówiąc to?
 • Co zakłada Joasia?
 • Co innego moglibyśmy założyć?
 • Wydaje się, że przyjmujesz, iż _____. Czy dobrze Cię rozumiem?
 • Całe Twoje rozumowanie opiera się na _____. Dlaczego oparłeś swoje rozumowanie na _____ zamiast na _____?
 • Wydaje się, że przyjmujesz, iż _____. Dlaczego uważasz to za oczywiste?
 • Czy zawsze tak jest? Jak myślisz o co chodzi w tym założeniu?
 • Dlaczego ktoś mógłby przyjąć takie założenie?

Pytania badające motywy i dowody

 • Czy mógłbyś wyjaśnić nam swoje motywy?
 • Jak to się odnosi do tego przypadku?
 • Czy jest powód aby wątpić w ten materiał dowodowy?
 • Kto jest w stanie stwierdzić, czy to prawda?
 • Jak odpowiedziałbyś komuś, kto mówi, że ____?
 • Czy ktoś jeszcze ma dowody na poparcie tej tezy?
 • Jakie rozumowanie doprowadziło Cię to takich wniosków?
 • Jak moglibyśmy się przekonać, że to jest prawda?

Pytania na temat poglądów lub punktu widzenia

 • Co sugerujesz mówiąc to?
 • Mówiąc _____, czy sugerujesz że _____?
 • Ale gdyby tak się stało, to jakie by były inne tego skutki? Dlaczego?
 • Jaki miałoby to skutek?
 • Czy tak stałoby się na pewno, czy tylko prawdopodobnie?
 • Jaka jest alternatywa?
 • Jeżeli faktem jest, że _____ oraz _____ to co jeszcze może być prawdą?
 • Jeśli założymy, że ____ jest etyczne, to co z _____?

Pytania badające implikacje i konsekwencje

 • Jak możemy to sprawdzić?
 • Co zakłada to pytanie?
 • Czy _____ sformułowałby to pytanie inaczej?
 • W jaki sposób ktoś mógłby rozwiązać tę kwestię?
 • Czy w ogóle jesteśmy w stanie znaleĽć odpowiedĽ na to pytanie?
 • Czy to pytanie jest jasne? Czy je rozumiemy?
 • Czy odpowiedzieć na to pytanie jest łatwo czy trudno? Dlaczego?
 • Czy wszyscy zgadzamy się, że tak powinno brzmieć pytanie?
 • Aby odpowiedzieć na to pytanie, na jakie inne pytania trzeba przedtem znaleĽć odpowiedĽ?
 • W jaki sposób _____ określiłby tę kwestię?
 • Dlaczego ta sprawa jest ważna?
 • Czy to pytanie jest najważniejsze, czy też istnieje jakieś pytanie ukryte?
 • Czy widzisz w jaki sposób to może się odnosić do ________?

Pytania opracowano na podstawie: Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Pisz uważnie Help with this

Czytaj uważnie Help with this

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English