logo elf
logo PK

Używanie edytora HTML

Podczas edycji stron opcja ta zamienia zwykłe pole tekstowe na edytor HTML typu WYSIWYG (To co widzisz, to otrzymasz). Edytor przypomina edytory tekstu znane z Windows.

Aby włączyć edytora, zaznacz Użyj edytora. Edytor jest przypisany do każdego elementu indywidualnie.

Po wybraniu Użyj edytora strona powinna być odświeżona z aktywnym edytorem. Kliknij Ponownie wyświetl stronę na dole aby odśieżyć stronę.

Bądź ostrożny używając edytora. Normalnie nie powinien generować błędów, jednak nie jest on zalecany do odpowiedzi krótkich pytań i pytań numerycznych. Edytor może dodać niewidoczne znaczniki HTML, które uniemożliwią poprawne działanie pytania. Dodatkowo opisy Tabeli Wątków są używane jako opisy przycisków i jeśli będą zawierać znaczniki HTML, mogą powstać problemy.

Jeśli pojawią się błędy, zalecamy wyłączyć edytora (odznacz box Użyj edytora). Po odświeżeniu strony pojawi się źródło tekstu w normalnym polu tekstowym.

Fakt używania lub nie używania edytora jest zapisany z danymi każdego elementu lekcji. Podczas edycji danego elementu, jeśli był używany edytro, system go wyświetli.

Na koniec. Edytor potrzebuje sporo zasobów przeglądarki. Jeśli edytor nie jest potrzebny, lepiej korzystać z normalnego pola tekstowego - jest szybciej.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English