logo elf
logo PK

Technologia Informacyjna
(TI)


Kurs obejmuje szkolenie studentów I roku Zaopatrzenia w Wodę w zakresie wykorzystania popularnych programów do celów inżynierskich